Refinansiering

Leverandør *: Bank2 ASA

Markedsområde: Landsdekkende

Produktnavn: Refinansiering

Krav om annet produkt?: Nei

Forutsetter medlemskap?: Nei

Må være pensjonist?: Nei

Alder fra: 18 år

Alder til: 100 år

Maksimal belåningsgrad: 85 %

Maksimalt antall år løpetid: 30 år

Maksimalt antall år avdragsfrihet: 1 år

Depotgebyr: 0 kr

Forbehold: Refinansiering vil si å ta opp et lån med bedre betingelser til å nedbetale flere ugunstige smålån og kreditter. Har man mange forskjellige typer lån og gjeld kan det være vanskelig å holde oversikten over termingebyr og hva man betaler i renter og gebyrer. Refinansierer du slik at du får ett større lån istedenfor flere små (kredittkortlån), får du lavere månedlige utgifter og bare ett månedlig termingebyr å forholde deg til. Med refinansiering får du en bedre økonomisk situasjon og det blir det mye enklere å ha kontroll på privatøkonomien. Fakta og fordeler med refinansieringslån: Vi kan tilby lån fra kr 300.000,-, fleksible løsninger, raske tilbakemeldinger og individuell vurdering, Fra 4,95% til 9,95% nominell rente Betalingsanmerkninger er ikke til hinder for at du kan få lån hos oss, og vi sørger alltid for at disse blir innfridd Lån må sikres med pant i bolig eller annen fast eiendom. Belåningsgrad vurderes ut ifra boligens beliggenhet og omsettlighet og kan være inntil 85 % av verdien Det forutsettes betjeningsevne i form av faste inntekter eller at innfrielse er basert på fremtidig salg

Kapitaliseringsperiode: Månedlig

* Noen banker bruker ulike merkenavn på sine produkter. Reglene for inskuddssikring via bankenes sikringsfond gjelder imidlertid per kunde per bank. I tillegg gjelder regler for taushetsplikt ikke internt i en finansinstitusjon, men kun overfor andre finansforetak. Derfor finner du bankens juridiske navn i parentes i de tilfeller hvor det er avvik mellom bankens juridiske navn og merkenavnet.

Etableringsgebyr

Etableringsgebyr type: gebyr i % med min/maks

Etableringsgebyr: 2,00 %

Etableringsgebyr min beløp: 20 000 kr

Rente på lånet

Mange banker gir lavere rente hvis du låner mer. Du kan f.eks. få én rente hvis du låner mellom 500 000 og 1 000 000, og en lavere rente hvis du låner mer enn 1 000 000. Dette er angitt under.

Rente

For lånebeløp fra: 300 000 kr

For lånebeløp til: 10 000 000 kr

Nominell rente: 7,25 %

Termingebyr: 75 kr

Gyldig fra: 30.08.2023