Slik bytter du bank

Her gir vi deg enkle tips til hvordan du går frem for å skaffe deg bedre bankbetingelser. Ofte kan det lønne seg å plukke tjenester fra flere banker for å ha de beste betingelsene, men du kan også samle alle tjenester hos èn bankleverandør.

Be nåværende bank om bedre betingelser eller flytt enkelttjenester eller hele kundeforholdet om du kan oppnå bedre betingelser i annen bank.

1. Sjekk hva du har i betingelser og vurder dine forhandlingsmuligheter

Hvor mye du kan spare på å bytte bank avhenger av hvor gode betingelser du har i dag, hvilke betingelser du kan få ved å bytte eller ta i bruk flere bankforbindelser og hva det vil koste deg. Men sjansen er stor for at det vil lønne seg for deg å be banken du har om bedre bankbetingelser eller bytte bank for en eller flere banktjenester.

Med et boliglån på 1 million kroner vil selv en beskjeden renteforbedring på 0,5 prosent gi deg en årlig besparelse på hele 5.000 kroner. Betingelsene du har i dag finner du i nettbank, kontoutskrifter, lånepapirer o.l..

Hvor attraktiv og etterspurt du er, som bankkunde, avhenger av hvor god kunde banken vurderer at du er, eller kan bli. Dine muligheter avhenger av hvor åpen du er for å vurdere andre alternativer, gjennom andre tilbud i samme bank eller også tilbud fra en annen bank.

Verdistigning eller nedbetaling kan gi deg lavere lånerente uten refinansiering

Har boligen din har steget i verdi eller lånet blitt vesentlig nedbetalt siden lånet ble tatt opp, kan det bety at du “kvalifiserer” for en lavere lånerente i banken du allerede har uten å måtte refinansiereInnebærer at du tar opp et nytt lån for å betale ned et annet. Eksempler på dette er å flytte lånet fra en bank til en annen bank, eller at at du slår sammen flere smålån til ett lån.
Mer om Refinansiering
, fordi sikkerheten du tilbyr for lånet gjennom boligen har blitt bedre.

Undersøk om du kan oppnå bedre betingelser gjennom arbeidsforhold e.l.

Mange bedrifter og organisasjoner har avtaler med banker og forsikringsselskap, som ansatte, medlemmer e.l. kan benytte seg av og som skal gi gode betingelser. Undersøk om du har slike muligheter gjennom din arbeidsgiver, fagforening, boligbyggelag, medlemsorganisasjon o.l.. Men ikke ta det for gitt at det er det beste tilgjengelige tilbudet for deg.

2. Sammenlign dine betingelser med det bankene tilbyr nye kunder og vurder hvor mye du kan spare

Sammenlign tilbudene med betingelsene du har i dag. Som et absolutt minimum bør du ha like gode betingelser som banken du har tilbyr nye kunder for lån, innskudd eller dagligbanktjenester.

Tilbys nye kunder bedre betingelser enn du har, bør du be din nåværende bank om å gi deg bedre betingelser eller bytte bank. For at det skal lønne seg må du spare mer enn det koster deg å bytte, men selv en beskjeden renteforbedring på f.eks. 0,5 prosent på en boliglån på 1 million vil gi en årlig besparelse på 5.000 kroner.

Kostnader ved bytte av bank

Innskudd

Har du BankID kan du, i de aller fleste tilfeller, bruke denne til å åpne konto og kundeforhold i ny bank på nett uten at det påløper noen kostnader.

Vil du avslutte en konto kan banken kreve et avslutningsgebyr. Et alternativ er å beholde kontoen og la et mindre beløp bli stående. På den måten beholder du også kundeforholdet til banken og vil lettere kunne bytte tilbake om bankens betingelser blir bedre. Ved søknad om lån vil en bank alltid vurdere det positivt om de har god erfaring med deg fra før. Det gjør det også til en fordel å ha et kundeforhold til mer enn èn bankforbindelse.

Dagligbanktjenester

For betalingstjenester, bank- og kredittkort kan det påløpe etablerings-/årsgebyr når du oppretter tjenestene. Generelt betaler du vesentlig lavere gebyr ved å bruke selvbetjente betalingstjenester og kort til varekjøp enn du må betale for bruk av manuelle skranketjenester og kort til uttak.

Refinansiering av boliglån

Ved refinansiering Innebærer at du tar opp et nytt lån for å betale ned et annet. Eksempler på dette er å flytte lånet fra en bank til en annen bank, eller at at du slår sammen flere smålån til ett lån.
Mer om Refinansiering
av boliglån, med samme låneramme eller ny opplåning, må du regne med å betale etableringsgebyr Gebyr som banken normalt krever ved opprettelse/etablering av et nytt lån.
Mer om Etableringsgebyr
for behandling av lånesøknad og gebyr for depot av låneavtale. Men etableringsgebyret er ofte lavere eller også gratis om du søker lån gjennom bankens nettsider. I tillegg vil du måtte betale for tinglysning og for verdifastsettelse av boligen. Tinglysningsgebyret er 200 kroner ved refinansiering innenfor samme låneramme med samme pantsetter og samme panteobjekt

Refinansiering av boliglån med ny opplåning til innfrielse av smålån og kreditter kan også redusere låneutgiftene ved at du får lavere lånerente og må betale færre termingebyr. Men du bør velge å betale like store avdrag som du ville betalt om smålånene og kredittene ble nedbetalt som planlagt selv om du “baker lånene” inn i boliglånet. Hvis ikke vil du i praksis nedbetale på eksempelvis bilen lenge etter at den har mistet sin verdi og du kan komme til å ha betalt mer i lånerenter for forbruksgjenstandene/kreditten enn du ville ha betalt om lånene hadde forblitt som enkeltvise lån.

Fastsettelse av boligens markedsverdi

Ved refinansiering vil verditakst fra takstmann eller verdivurdering fra eiendomsmegler gi opplysning og dokumentasjon av boligens markedsverdi. En verdivurdering er mye billigere enn en verditakst og mange eiendomsmeglere tilbyr gratis verdivurdering. Flere banker har også egne systemer for å vurdere verdien på boligen din.

Refinansiering av smålån

Har du lån med salgspant eks. billån, lån til MC/ATV e.l. kan refinansiering gi deg lavere låneutgifter, hvis du kan få lavere lånerente enn du har på lånet i dag. Ved refinansiering må du regne med å måtte betale etablerings- og depotgebyr på nytt. I tillegg vil du måtte betale tinglysningsgebyr. Salgspant i motorkjøretøy tinglyses i løsøreregisteret mot et gebyr på 1.473 kroner. Salgspant i båt tinglyses i NIS-registeret mot et gebyr på 2.061 kroner.

Refinansiering av forbrukslån og kreditter

Har du flere forbrukslån og kreditter kan refinansiering av disse til ett lån gi deg lavere låneutgifter om du kan få lavere lånerente enn du har og ved at du må betale færre termingebyr. Ved refinansiering må du regne med å måtte betale etablerings- og depotgebyr på nytt.

3. Be banken om bedre betingelser eller bytt bank

Før du henvender deg til en ny bank kan du med fordel be din nåværende bankforbindelse om å gi deg bedre betingelser. Det vil kunne spare både deg og banken for kostnader og bryderi. Hvis du likevel ønsker å bytte bank, så er det lurt å gjøre seg kjent med hva nye banker kan hjelpe deg med her.

 

Klagemulighet

Bistår ikke den nye banken deg med bytte av bank, slik det fremgår av Finansnæringens egen veiledning for bytte av bank , kan du klage til Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo.

 

Kategori: ,
Publisert: 16. March 2011 - sist oppdatert: 13. December 2017
Visninger: 60679