Dine rettigheter og plikter ved kredittkjøp

Ved kjøp på kreditt med kredittkort har du både rettigheter og plikter.

Opphavsrett: Microsoft Office Online

Kommer du ingen vei med din klage til selger på feil eller mangel ved det du har kjøpt på kreditt? Her forteller vi deg hvordan du allikevel kan få dekket ditt økonomiske krav.

Rett krav mot kredittyter med Finansavtalelovens § 2-7 (tidligere

kredittkjøpslovens § 8)

For at du skal kunne rette et krav mot kredittyter etter Finansavtaleloven § 54b, må følgende fire momenter være innfridd:

1. Du må ha handlet på kreditt.

2. Du må ha handlet hos en næringsdrivende.

3. Det må foreligge en feil eller mangel ved varen eller tjenesten som du har kjøpt.

4. Du må ha forsøkt å løse saken hos selger først.

Hvis alle disse fire momentene er oppfylt kan du: Klage til kredittyter.

Av: Finansportalen

Det finnes mange fordeler med å betale med kredittkort, så lenge du betaler alt utestående ved første forfall. Hvis du derimot ikke har mulighet til å betale tilbake raskt, koster det deg dyrt – effektiv rente på rundt 20 prosent er ikke uvanlig.

Rentefritt lån, forutsatt at du betaler opptrukket kreditt på forfall

Hvis bilen må på verksted på et ubeleilig tidspunkt i forhold til økonomien, kan du ved kjøp med kredittkort få inntil 45 dagers kostnadsfri betalingsutsettelse, og dermed spare opp fra to måneders lønninger. Dette innebærer at så fremt du betaler alt ved første forfall, kan det ses på som et gratis lån.

Mulighet til å sjekke varen før kortregningen forfaller

Særlig dersom du handler på internett er det bedre å benytte et kredittkort, fordi du da gjerne får varene levert før kortregningen forfaller. Er varene eller tjenestene mangelfulle, vil det kanskje være mulig å stoppe betalingen. Det vil alltid være en fordel at du selv sitter med pengene – og således også makten – dersom du ender i en diskusjon med selger om hvorvidt varen er mangelfull eller ikke.

Vær imidlertid oppmerksom på at dersom du holder tilbake din betaling fordi du mener varen er mangelfull, kan du ikke holde tilbake et høyere beløp enn hva som er nødvendig for å dekke det kravet du mener å ha mot selger. Viser det seg at du har holdt tilbake åpenbart mer enn hva du har rett til, vil du kunne bli pålagt å betale forsinkelsesrenter til selger.

Rett krav mot kredittyter med Finansavtalelovens § 2-7 (tidligere kredittkjøpslovens § 8)

Finansavtalelovens § 2-7 gir deg rett til å fremme pengekrav for mangelfull vare eller tjeneste mot kredittyter, hvis selger ikke ivaretar sine forpliktelser. For at du skal kunne fremme et slikt krav må fire momenter være innfridd;

  • 1. Du må ha handlet på kreditt.
  • 2. Du må ha handlet hos en næringsdrivende.
  • 3. Det må foreligge en feil eller mangel ved varen eller tjenesten som du har kjøpt.
  • 4. Du må ha forsøkt å løse saken hos selger først.
  • Hvis alle disse fire momentene er oppfylt kan du: Klage til kredittyter.

Kredittyter er normalt banken eller kredittkortselskapet. Kravet ditt overfor kredittyter må være sammenfallende med kravet du har overfor selger, og kan kun være pengekrav. Kredittyters ansvar er beløpsmessig oppad begrenset til kjøpesummen. Du kan altså ikke få erstattet eventuelle merkostnader du har hatt ved at for eksempel den nye vaskemaskinen har mangler og derfor ikke kan brukes.

Du bør klage skriftlig, og legge ved nødvendig dokumentasjon, for eksempel kopier av kvitteringer og tidligere korrespondanse med selger. Dette bidrar til å få fortgang i prosessen, og det gjør det også lettere å i ettertid dokumentere at du har klaget til kredittyter, dersom det skulle bli et spørsmål om hvorvidt du har klaget i tide.

Disse situasjonene kan avhjelpes dersom du har betalt med kredittkort

Svindlere

Særlig ved bestilling av varer og tjenester fra utlandet kan risikoen for å bli utsatt for svindlere være stor. Dette gjelder både dersom du bestiller over internett eller gjennom andre kanaler. Skulle du være så uheldig å tape penger fordi du kommer borti svindlere, kan du dersom du har betalt med kredittkort få dekket tapet ditt av kredittyter. I en periode var det et problem at mange nordmenn ble lurt av svindlere som solgte medlemskap i såkalte ferieklubber i Spania. Etter at Forbrukerrådet ble oppmerksomme på regelens potensial har flere forbrukere, som var svindlet av ferieklubbselgere i Syden, fått store beløp refundert fra kredittyter.

Les mer om hvordan du gjør nettbanken din sikker.

Konkurser

Handler du møbler, hvitevarer eller andre dyre ting, ofte med lang leveringstid, risikerer du å miste både varer og penger dersom firmaet går konkurs før du får varene. Denne problemstillingen er blitt særlig aktuell nå i disse finanskrisetider. Hovedregelen er i disse tilfeller at du som kunde har et såkalt dividendekrav dersom firmaet du handler med går konkurs. I de fleste tilfeller vil det ikke være mye penger igjen i konkursboet til å dekke dividendekrav, og pengene vil således være tapt.

Betaler du med kredittkort, kan du kreve pengene refundert av kredittyter. Bankklagenemnda har slått fast at kunden har rett til å få utbetalt hele kjøpesummen etter konkurser der betalte varer aldri ble levert, såfremt kunden har betalt med kredittkort.

I den senere tid har det også vært flere eksempler på at fly- og reiseselskaper går konkurs. Har man betalt med vanlig bankkort eller giro, mister man både ferie og penger. Betaler man i stedet med kredittkort, kan tapet kreves dekket av kredittyter.

Mangler og forsinkelser

Dersom du kjøper en vare som enten blir forsinket, eller det viser seg at den har mangler, kan du etter forbrukerkjøpslovens regler rette krav mot selger. Selger kan imidlertid i mange tilfeller vise seg å være vrang, og nekte å erstatte det tapet som har oppstått. Dersom varen er betalt med kredittkort kan du i slike tilfeller kreve pengene tilbake fra kredittyter.

Andres misbruk av ditt kredittkort

Det er et velkjent problem at kredittkort blir stjålet og misbrukt av tyver. Dersom ditt kredittkort blir misbrukt og din tilhørende PIN-kode i tillegg blir benyttet, må du belage deg på å betale en egenandel på opp til 1200 kroner.

Du som kunde påtar deg visse plikter når du inngår avtale med kredittyter, ofte banken, om kredittkort. Dine plikter består i å bruke betalingsinstrumentet i samsvar med vilkårene for utstedelse og bruk, og herunder ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte de personlige sikkerhetsanordninger knyttet til betalingsinstrumentet. Dette betyr blant annet at du ikke må oppbevare PIN-koden på samme sted som betalingskortet, og helst memorere den utenat. I tillegg plikter du å sperre kortet ditt dersom du blir oppmerksom på at det enten er stjålet eller mistet, eller at det på en annen måte er blitt misbrukt. Dersom misbruk av ditt kredittkort blir gjort mulig ved at du selv grovt uaktsomt unnlater å oppfylle disse pliktene, økes beløpet du er ansvarlig for fra 1200 kroner til 12.000 kroner.

Hvis du forsettlig unnlater å oppfylle pliktene som er omtalt over, eller opptrer svikaktig, vil du bli holdt ansvarlig for hele tapet. Disse reglene gjelder ikke kun for kredittkort, men får også anvendelse ved bruk av vanlige bank- eller debetkort.

Les mer om sikker betaling av kort.

Andre ressurser

Kategori: ,
Publisert: 23. October 2010 - sist oppdatert: 15. September 2023
Visninger: 18598