Slik velger du bank

Hvilken bank som passer best for deg er helt avhengig av hvilke finansielle tjenester du trenger. For å få de beste betingelsene på ale tjenester kan det ofte vise seg å være en fordel å være kunde hos flere bankleverandører.

Opphavsrett: Microsoft Office Online

For å oppnå de beste betingelsene, på de finansielle tjenestene som er viktige for deg, kan du ofte med fordel ha mer enn èn bankforbindelse.

Disse tjenestene kan være relevante å legge vekt på når du skal velge bank:

  • Innskuddsrente
  • Lånebetingelser
  • Priser på bruk av tjenestene du trenger
  • Nettbankløsning
  • Kundeservice og tilgjengelighet

Finner du det hensiktsmessig, har du selvfølgelig full anledning til å være kunde i flere banker.

Ofte er det vanskelig å sammenligne ulike tilbud, fordi bankene kan operere med forskjellige prisstrukturer. Mange banker tilbyr også fordeler og rabatter hvis du benytter deg av bankens produktpakker, som av og til kalles fordelsprogrammer, totalkundeprogrammer med mer. Uansett kundeforhold har alle kunder muligheter til å forhandle seg frem til bedre betingelser ved å kontakte banken.

Noen banker krever at du har lønns-/brukskonto i banken for å få innvilget lån.

Fordelsprogrammer

Mange banker tilbyr ulike fordelsprogrammer, også kalt kundeprogrammer og fordelspakker. Tanken bak disse pakkene av produkter programmene er at du skal kunne samle alle banktjenestene dine hos én bank og dermed få en samlerabatt.

Denne rabatten gis gjennom et sett av fordeler. Fordelene kan for eksempel være lavere lånerente, høyere innskuddsrente, gratis kredittkort, gratis nettgiro, rabatt på skadeforsikring, rabatt på provisjon ved kjøp av fond, fordeler ved kjøp og salg av bolig, rabatt på leiebil osv.

Fordelene i det enkelte program må vurderes opp mot årskostnadene i programmet. I tillegg må du vurdere betingelsene i programmet i forhold til betingelsene du kan oppnå hos andre banker.

Det kan godt tenkes at du kommer best ut ved ikke å delta i et kundeprogram, enten ved at du beholder alle tjenestene du benytter i den banken du har i dag, eller ved å velge de ulike tjenestene fra flere forskjellige banker.

Bytte av bank

Vil du bytte bank, kan du sende en henvendelse gjennom bytt bank i Finansportalen, oppsøke nærmeste filial, eller også bankens nettsider.

  • Når nye kontoer er opprettet, overfører du pengene til ny konto. Hvis du vil innfri lån hos tidligere bankforbindelse, må du søke lån i den nye banken, som vil sørge for innfrielse av det gamle.
  • Husk at det er kostnader knyttet til refinansiering/flytting av lån.
  • Etter at du har fått nytt lønns-/brukskontonummer er det viktig at du oppgir dette til arbeidsgiver, likningskontor, trygdekontor og eventuelle andre som foretar innbetalinger på kontoen.

Den nye banken vil kunne hjelpe deg med å flytte kundeforholdet, blant annet:

  • AvtaleGiro og  e-faktura-avtaler, og
  • Betalinger som er lagt på forfallsregister

Mer informasjon om hva banken kan hjelpe deg med ved bytte av bank og hva du må gjøre selv.

Rådgivning

Finansiell rådgivning til kundene er blitt en stadig viktigere del av bankenes virksomhet. Det gjelder både lån, sparing, kapitalplasseringer og forsikring. I forbindelse med fordelsprogrammer er det noen banker som gir kundene en egen kontaktperson i banken.

Enten banken tar kontakt med deg, eller du selv kontakter banken for et rådgivningsmøte, har du krav på at du ikke skal presses på løsninger. Du skal føle deg sikker på at banken gir deg gode råd ut fra dine behov og krav til trygghet.

Før møtet kan det være lurt å sjekke nettbanksidene for å få en kortfattet, oppdatert oversikt over hva banken har å tilby. Sammelign gjerne med andre bankers tilbud.

Be gjerne om ulike skisser til løsninger på møtet. Ta den tiden du trenger for å ta en beslutning.

Kategori: ,
Publisert: 23. October 2010 - sist oppdatert: 13. December 2017
Visninger: 24509