Dette koster bank- og kredittkort i bruk

Gebyrene for bruk av bank- og kredittkort varierer. Bevisst bruk av de billigste tjenestene med bank- og kredittkort kan spare deg unødvendige kostnader og gebyrer.

Opphavsrett: Microsoft Office online

De fleste følger med på drivstoffprisen, men hva med gebyrene du betaler ved kort?

Av: Brigitte Watz, Finansportalen

Gebyrene du blir belastet for varekjøp, uttak eller overføring av kontanter varierer fra kredittkorttilbyder til kredittkorttilbyder. Gebyrene er ikke de samme for bank- og kredittkort, og gebyrene vil også avhenge av om kortet brukes i egen eller annen banks minibank i Norge eller i utlandet. Jungelen av gebyrer kan være forvirrende, men bevisst bruk av de billigste tjenestene med ditt bank- og kredittkort kan spare deg for unødvendige kostnader og gebyrer.

Kortselskapets prisliste på nett og Kredittkortbarometeret i finansportalen.no

Priser, betingelser og forsikringsvilkår for ditt bank- eller kredittkort finner du i kortselskapets prisliste på nett. Ved å gjøre et søk i Kredittkortbarometeret med ditt bruksmønster vil du enkelt finne ut om du har det billigste og beste kredittkortet for din måte å bruke kortet på eller ikke. Alle priser og betingelser knyttet til bruk av kortet får du presentert ved å gjøre et detaljert produktsøk ved å klikke med musepeker på kredittkortets produktnavn.

Gebyrene ved varekjøp og uttak av kontanter

Bankkort

Mange korttilbydere tar 0 kroner i gebyr for varekjøp, uansett om du betaler med bankkortDebetkort er et betalingskort hvor betalinger og kontantuttak trekkes direkte fra en konto. Er kontoen tom, får vi ikke betalt med et debetkort.
Mer om Debetkort
. I Norge kan varekjøp med bankkort over betalingsterminal ofte kombineres med uttak av kontanter inntil 1000 kroner uten at det gir deg ekstra gebyr.

For uttak av kontanter fra bankkort i minibank belastes du et gebyr avhengig av om uttaket skjer i eller utenfor åpningstid. En del leverandører har 0 kroner i gebyr for uttak i bankens egen minibank innenfor bankens åpningstid, men krever et kontantgebyr for uttak i andre bankers minibanker.

Kredittkort

Mange korttilbydere tar 0 kroner i gebyr for varekjøp, uansett om du betaler med kredittkortEt kredittkort er et betalingskort hvor du låner penger hver gang du bruker det.
Mer om Kredittkort
. Ved varekjøp påløper ofte renten først fra terminforfall gjennom at kredittkorttilbyder gir deg en rentefri betalingsutsettelse ved varekjøp. Lengden på den rentefrie perioden varierer, men opptil 45 dager er ikke uvanlig. Det gir deg muligheten til å låne penger “gratis” i den rentefrie perioden, så sant du betaler utestående kreditt i sin helhet ved første terminforfall. Men ved uttak eller overføring av kontanter fra kredittkort begynner kredittrenten å løpe fra første dag, i tillegg til at man ofte må betale et kontantgebyr og et prosentgebyr. Det koster med andre ord mye mer å bruke kredittkortet til uttak eller overføring enn til varekjøp. I korttilbydernes prislister opplyses kredittrenten i nominell og effektiv rente. Nominell rente kan opplyses per år eller per måned.

Ved å gjøre et søk i Kredittkortbarometeret vil du enkelt finne ut om du har det billigste og beste kredittkortet. Alle priser og betingelser knyttet til bruk av kortet får du presentert ved å klikke med musepeker på kredittkortets produktnavn.

Ved varekjøp i utlandet – vekslingskurs og lokale gebyr

Mange brukersteder (butikker, restauranter o.l.) i utlandet vil gi deg muligheten til å betale i norske kroner med bank- eller kredittkort, men vær oppmerksom på at du da kan få en dårlig vekslingskurs. Brukerstedet kan også kreve lokalt gebyr. Du har krav på å kunne betale i lokal valuta, hvis du foretrekker det. For Visa-kort og MasterCard benyttes omregningskursen på oppgjørsdag i hhv. Visa Int. og MasterCard Int. pluss. I tillegg påløper for de fleste kredittkort også et valutapåslag på 1,75 prosent som banken tillegger.

Du skal alltid få opplyst vekslingskursen og eventuelle andre gebyr på forhånd, slik at du kan velge å avstå fra kjøpet. Gebyrene skal også fremkomme på kvittering. Gir brukerstedet deg ikke disse mulighetene eller du mener deg belastet for et urettmessig gebyr, kan du klage til banken eller finansieringsselskapet når du kommer hjem.

Andre gebyr som tas med ved beregning av effektiv rente

Effektiv rente forteller hvor mye kredittkortet koster ut fra hvordan det er brukt og hvilke gebyr og nominell rente kredittkorttilbyderen krever. I effektiv rente inkluderes bl.a. faktura- og årsgebyr.

Ved beregning av effektiv rente i kredittkortbarometeret legges det til grunn at opptrukket kreditt er belastet kredittkortet fra første dag og at kreditten blir tilbakebetalt i 12 like store avdrag. Det skal forutsettes at kredittkostnader legges til hovedstol og betales over 12 mnd. i like store avdrag. Rentefri periode ved varekjøp og andre fordeler eks. cashback, bonuser el. holdes utenfor i beregningen av effektiv rente. Reglene for beregning av effektiv rente følger av kap. 3 i forskrift om kredittavtaler og veiledning til finansavtalelovens § 46.

Tilbakebetaling av opptrukket kreditt, gebyr og renter

Bruker du kredittkortet ditt kun til varekjøp og betaler utestående kreditt i sin helhet når kredittkortfakturaen forfaller til betaling har du normalt kun betalt gebyrer for bruk av kredittkort. Bruker du imidlertid kortet til uttak påløper renter også frem til forfall på kredittkortfaktura og renter fortsetter å løpe for kreditt du utsetter å betale utover første fakturaforfall.

Bruk kredittkortbarometeret til enkelt å se hvor mye det vil koste deg å fordele nedbetaling av kreditt over tid sammenlignet med å betale opptrukket kreditt i sin helhet ved første forfall. Les mer i unngå kredittkortfellen.

Dersom du vil fordele nedbetalingen av opptrukket kreditt frem i tid, står du fritt til å velge terminbeløp du ønsker å betale ved hvert forfall – forutsatt at dette beløpet er høyere enn minimum avdrag av opptrukket kreditt beregnet i prosent eksempelvis 3 %.

Reiseforsikring uten tilleggskostnader når halvparten av reisen er betalt med kredittkort

Ikke stol blindt på at reiseforsikringen gjennom kredittkort vil dekke ditt forsikringsbehov. Hvilket forsikringsbehov du har avhenger av hvor du skal reise og hvor godt du selv ønsker å være dekket. Før du vurderer reiseforsikringen bør du søke informasjon om landet du skal reise til eksempelvis fra Utenriksdepartementets landsider – Informasjon når du skal ut og reise (UDs land- og reiseinformasjon).

For at reiseforsikringen, som følger kredittkortet, skal tre i kraft, må minimum halvparten av reisen være betalt med kredittkortet. Hvis du benytter egen bil på ferie må du holde god oversikt og ta vare på kvitteringer for alle reiseutgifter, som drivstoffinnkjøp, overnatting m.m.. Oppstår det et uhell før utgiftene utgjør mer enn halvparten av reisens utgifter, er du altså ikke  dekket gjennom reiseforsikringen i kredittkortet . Dekningen du får gjennom forsikringsvilkårene i reiseforsikringen du får gjennom kredittkortet vil normalt ikke være like gode og omfattende som det du får gjennom forsikringsvilkårene i en helårsreiseforsikring – men kan godt være god nok.

For en helårsreiseforsikring må du imidlertid betale en forsikringspremie. Ved å sammenligne kredittkortets forsikringsvilkår med tilsvarende vilkår for helårs reiseforsikring vil du enkelt finne ut om du er godt nok dekket. For mer informasjon se også;

Andre fordeler – bonuser, cashback osv.

Mange kredittkorttilbydere har andre fordeler knyttet til bruk av kredittkortet. Det kan eksempelvis være forsikringer, rabattavtaler på drivstoff, leiebil, hotellovernatting osv. I Kredittkortbarometeret finner du opplysninger om andre fordeler ved å gjøre et detaljert produktsøk for kredittkortet du vil se nærmere på.

Alle brukersteder må betale MasterCard og Visa et brukerstedsgebyr. Av dette gebyret går en del av dette tilbake til banken eller finansieringsselskapet som har utstedt kortet. Noen kredittkorttilbydere deler det med sine kunder. Ved såkalt cashback får du altså litt penger igjen i form av opptjent bonus for de kjøp du gjør. De beste tilbudene vil være de tilbudene hvor du opptjener bonus for alle kjøp du foretar på brukersteder – og senere kan bruke disse opptjente bonuspoengene som du vil. Den eventuelle kronefordelen andre fordeler ved kredittkortet er ikke fratrukket totale kredittkostnader i Kredittkortbarometeret

Kategori: ,
Publisert: 30. October 2010 - sist oppdatert: 9. March 2020
Visninger: 40576