Slik holder du orden på økonomien

Orden på økonomien gir deg ikke bare ro til sinns, men også et godt grunnlag for å realisere det du drømmer om og leve et godt liv med de pengene du har.

God oversikt over økonomien gir deg ro til sinns og gjør deg mindre sårbar om noen uforutsett skjer.

Av: Finansportalen

1. Skaff deg oversikt over din privatøkonomi og sett opp et budsjett

Ved hjelp av dine fakturaer, kvitteringer og kontoutskrifter kan du enkelt lage ditt eget budsjett ved å lage kolonner og rader som i et regneark. Bruk en kolonne for hver måned i året og sett inn forventede inntekter og utgifter i radene for den enkelte uke eller måned.

Et budsjett hjelper deg med å holde oversikt over privatøkonomien din. Dette er spesielt viktig når du vurderer å påta deg de økonomiske forpliktelsene som et lån innebærer. Budsjettet kan også hjelpe deg til å kutte unødvendige utgifter og bli mer bevisst på egen pengebruk.

Ta vare på kvitteringer, ordrebekreftelser, fakturaer, kontoutskrifter og kredittkortfakturaer. Dette er din dokumentasjon hvis det oppstår en feil eller mangel ved varen du har kjøpt eller du blir belastet for et uriktig beløp. Kontroller alltid at beløpet fra kvittering stemmer med belastet beløp på kontoutskrift eller kredittkortfaktura. Kontakt og informer kortutsteder hvis du har blitt belastet for et varekjøp eller uttak du ikke selv har gjort eller et for høyt beløp.

2. Vurder din levestandard og forbruksutgifter

Vi forbruker ofte langt mer enn vi trenger. Skaff deg oversikt over ditt forbruk ved hjelp av kvitteringer, regninger og egen hukommelse – eller hold dagbok over alle kjøp og utgiftsposter i en periode. Du kan vurdere dine forbruksutgifter opp mot tilsvarende husholdning som din egen i referansebudsjett 2012 for alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).

Det er også viktig å føre regnskap for å sjekke hvordan de faktiske inntektene og utgiftene blir. Mange nettbanker tilbyr budsjettløsninger.

3. Sett av penger til fremtidige utgifter, men også til å realisere det du drømmer om

At kjøleskapet, eller en annen større gjenstand i hjemmet, en gang ryker er noe du kan regne med. Derfor bør du også sette av penger hver måned til å dekke større fremtidige utgifter som må til for å erstatte eksempelvis hvite- og brunevarer, fornyelse av møblement, oppussing, vedlikehold og lignende. Vurder hvilke avsetninger du bør gjøre og sett av pengene på en sparekonto til best mulig rente med tilpasset uttakshyppighet per år.

Bruk Bankinnskuddsbarometeret til å finne bankleverandøren med den innskuddskontoen som gir deg beste avkastning på dine sparepenger tilpasset hvor ofte du må kunne ta ut penger per år. Noen innskuddstilbud er særlig rettet mot enkelte aldersgrupper eller kundekategorier eksempelvis honnør eller student. Bruk muligheten i Bankinnskuddsbarometeret til å gjøre målrettede søk ved å filtrere med opplysninger relevante for deg.

Tips!  En kombinert bruks-/lønns- og sparekonto i din nåværende eller ny bank kan være godt egnet som sparekonto, fordi de ofte har gunstig trapperente, ubegrenset antall uttak per år og enkelt kan disponeres med nettbank og bankkort. Overføring av månedlig sparing kan skje gjennom at det etableres fast oppdrag eller at du selv overfører via nettbank.

4. Velg forsikring ut fra ditt behov for forsikringsdekning

Når du forsikrer deg kjøper du deg fri fra risiko. Men hvilken risiko er det viktigst å kjøpe seg fri fra? Og hvilken kan du like gjerne ta på egen kappe? Lurer du på om du egentlig trenger forsikringen? Les mer om når du trenger forsikringen og mer om at delvis dekket kan være godt nok.

Valg av forsikringsleverandør – sjekk selskapets vilkår i forhold til normvilkårene, deretter pris.

Når du skal velge forsikringsleverandør bør du sjekke at forsikringen dekker det du har behov for at den skal dekke, det vil si selskapets forsikringsvilkår i forhold til normvilkår, deretter forsikringens pris.  Les mer om forsikring og valg av forsikringsleverandør.

Normvilkår

Sammenlign forsikringsvilkår ett sted og se de ulike forsikringsselskapenes vilkår i forhold til de avtalte normvilkår for forsikring av bolig, bil, innbo eller reise. Les mer om selskapenes forsikringsvilkår og normvilkår for den enkelte skadeforsikring:

5. Bruk det betalingsmiddel som lønner seg

Vær bevisst hvilke bank- og kredittkort, nettbank, skranke- og minibanktjeneseter du benytter deg av og benytt alltid det betalingsmiddelet, som gir nødvendig sikkerhet og er billigst ved bruk av kort til kjøp av varer og tjenester eller uttak av kontanter. Finn den beste bankleverandør ut fra pris på de banktjenester du har behov for.

Gjør søk etter beste kredittkort i Kredittkortbarometeret og finn bankleverandøren med det beste tilbudet om kredittkort til bruk til varekjøp eller uttak i Norge og eller i utlandet.

6. Betal alltid regninger og lån på forfallsdato

Unngå unødvendige ekstraomkostninger som purregebyr, morarente og inkassokostnader. Betal regningene dine på forfallsdato og få banken eller finansieringsselskapet til å trekke terminbeløp fra kontoen din for nedbetaling av lån på samme dato som du får inn lønn eller lignende.

7. Betal alltid utestående kreditt ved første terminforfall

Bruk bare kredittkortet når du vet at du har anledning til å betale hele utestående kreditt ved første terminforfall. Hvis du må fordele nedbetalingen over tid påløper den ofte høye kredittrenten og du betaler dyrt for pengene du lånte. Be om forfall på kredittkortfakturaen så nært opp mot utbetalingsdato for inntekter som mulig.

8. Opprett en innskuddskonto med spareavtale

Det er lettere å spare regelmessig hvis man inngår en spareavtale, hvor et avtalt beløp trekkes fra bruks-/lønnskonto på et avtalt tidspunkt og overføres til sparekonto. Hvis du sparer mot et langsiktig mål og sikker på at du ikke vil få behov for pengene, kan du vurdere kjøp av fondsandeler eller fastrenteinnskudd.

Valg av spareordning, bankinnskudd eller fondsandeler, avhenger av hvilken risiko du er villig til å ta i forhold til hvilken forventning du har til avkastning. Les mer i verdt å vite om sparing og les mer om risiko og avkastning og prøv risiko/avkastnings-aksen.

I Finansportalen har vi samlet tilbud om banksparing, aksjefond, pengemarkedsfond, obligasjonsfond og kombinasjonsfond. Gjør søk i de enkelte barometrene og finn ut hva de forskjellige sparealternativene vil gi av avkastning på dine sparepenger, men også medføre av risiko.

9. Sjekk med jevne mellomrom dine betingelser samsvarer med veiledende priser i markedet

Det lønner seg med jevne mellomrom eksempelvis en gang per halvår å gå ekstra nøye gjennom egen personlig økonomi. Da bør du også kontrollere at du har betingelser på ditt boliglån, banksparing, dagligbank, kredittkort eller forsikring som er like gode eller bedre enn veiledende betingelser i markedet. Du finner enkelt de beste betingelsene i markedet gjennom å bruke barometrene i finansportalen.no

Har du ikke de betingelsene du synes det er rimelig at du burde ha ut fra priser og betingelser i markedet kan du vurdere å bytte bank eller også be nåværende bank om å vurdere å gi deg bedre betingelser gjennom gi banken en sjanse. Du kan også be nåværende eller ny bankleverandør om tilbud på et produkt du har eller vurderer å skaffe deg gjennom å be om et tilbud. Les mer om hvordan du bytter bank.

10. Bruk uventede ekstrainntekter til ekstraordinær nedbetaling av gjeld eller sett til side pengene

Usikret lån og kreditt er den dyreste gjelden du kan ha. Ekstrainntekter bør brukes til å nedbetale den dyreste gjelden først. På lån eller kreditt med flytende rente står du fritt til å gjøre ekstraordinære nedbetalinger, men bør prioritere de dyreste lånene og kredittene for nedbetaling.

Les mer om hvordan du sikrer deg økonomisk handlefrihet og sikker lønnsom sparing.

Usikret lån og kreditt, som forbrukslån, opptrukket kreditt på kredittkort og salgspantlån

Hvis du skal gjøre ekstraordinære nedbetalinger på lån, bør det fortrinnsvis være på lån og kreditter som er dyre dvs. gir en høy effektiv rente eksempelvis kredittkortgjeld, forbruks-, bil- eller boliglån.

Boliglån

Du står fritt til å gjøre ekstraordinære nedbetalinger på lån til bolig med flytende rente. Lånerenten avhenger normalt av hvor mye du har lånt sett i forhold til boligens verdi. Ofte skiller man på lånerenten for lån med belåningsgrad i forhold til boligens verdi på hhv. 60, 75, 80, og 100 %. Desto lavere belåningsgrad og høyere lånebeløp, desto gunstigere rentebetingelser.

Men du bør ikke gjøre ekstraordinære nedbetalinger på boliglån med fastrente eller lån med rentetak, fordi dette innebærer brudd på fastrenteavtalen. Hvis du innfrir fastrentelånet før rentebindingsperioden er utløpt, kan det bli beregnet rentetapserstatning. Tidligere ble denne gjerne kalt for overkursHvis du innfrir fastrentelånet før rentebindingsperioden er utløpt, kan det bli beregnet overkurs, også kalt rentetapserstatning.
Mer om Overkurs
. Dersom banken på oppsigelsestidspunktet tilbyr en fastrente som er lavere enn den du inngikk avtale om, skal banken ha dekket mellomlegget. Ellers vil banken tape penger på at du sier opp avtalen. Mellomlegget kalles rentetapserstatning, og kan i visse situasjoner utgjøre et betydelig beløp. Hvis du for eksempel blir tvunget til å kjøpe deg ut av fastrenteavtalen som følge av samlivsbrudd, kan dette bli en ekstrakostnad for deg.

Studielån fra Statens lånekasse for utdanning

Studielånet er et personlig lån, som slettes hvis du dør før det er ferdig nedbetalt. Selv om det ikke er sikret med pant i bolig er renten lavere enn på forbrukslån. I tillegg kan du i ulike livssituasjoner søke å få innvilget betalingsutsettelse eller rentefritak. Les mer om Lånekassen – Tilbakebetaling.

11. Selg det du ikke trenger

Arranger garasjesalg eller legg ut de tingene du ikke lenger trenger på markedsplasser på internett, og selg dem der.

Andre ressurser

Kategori: ,
Publisert: 23. October 2010 - sist oppdatert: 13. December 2017
Visninger: 19536