Verdt å vite om lån

Et lån vil ofte følge deg over lengre tid – ofte mange år! Bruk derfor god tid og vurder nøye om din privatøkonomi vil tåle perioder med renteoppgang på lånet du tenker på å ta opp før du inngår avtale.

Opphavsrett: Microsoft Office Online

Et lån vil ofte følge deg over lengre tid – ofte mange år! Bruk god tid og vurder nøye om din privatøkonomi også vil tåle lånet i perioder med renteoppgang, før du inngår avtale.

Av: Brigitte Watz, Finansportalen.no

Ved å holde god oversikt, planlegge langsiktig for din private økonomi og legge opp nødvendig økonomisk buffer for uforutsette hendelser, kan du spare mange tusen i renter og gebyrer i løpet av livet! I tillegg til at du lettere kan realisere dine drømmer og unngå økonomiske bekymringer!

Lån til bolig

Kjøp av bolig er ofte den største investeringen du gjør i livet. Det finnes tilbud om fullfinansiering i markedet, men terskelen for å få fullfinansiert bolig er høy. For den delen av boliggjelden, som overstiger 80 % av boligens verdi, vil du også måtte regne med å betale en høyere rente.

Ved å starte på oppsparing av egenkapital lang tid før du ønsker å kjøpe bolig, kan du spare mange penger på kort og lang sikt – i tillegg til at du blir mindre sårbar ved renteøkninger.

Boliglånbarometeret får du presentert aktuelle tilbud avhengig av hvor stort boliglån du ønsker, boligens verdi, nedbetalingstid og om du ønsker serie- eller annuitet og flytende eller fast rente.

Det kan være mange penger å spare på å flytte lånet til en ny bank! Sjekk om du har konkurransedyktige betingelser på ditt boliglån i Boliglånbarometeret i Finansportalen.no. Hvis lånerenten din ikke er konkurransedyktig, bør du vurdere å be banken din vurdere å gi deg bedre betingelser eller refinansiere boliglånet hos en ny bank.

Les mer om boliglån i Verdt å vite om boliglån | Finansportalen.no

Smålån

Med smålån menes her lån til finansiering av middels til større innkjøp av varer og tjenester som elektroniske artikler, hvitevarer, møbler, reiser, oppussing og andre produkter og tjenester av tilsvarende størrelse.

Renten du blir tilbudt på forbrukslån eller også lån uten sikkerhet er ofte høy. Sammenlignet får du normalt lavere rente ved salgspantlån, hvor finansieringsselskapet kan etablere sikkerhet for lånet i formuesgjenstanden du kjøper eksempelvis bil. Hvis du i tillegg ikke behøver å fullfinansiere kjøpet, fordi du har spart opp egenkapital, blir betingelsene enda gunstigere.

Les mer om smålån i Verdt å vite om smålån | Finansportalen.no

Usikret lån/kreditt

Forbrukslån Kredittkort, forbrukslån og kreditter gis normalt uten at banken har pant i formuesgjenstand. Det innebærer at banken tar større risiko ved å gi deg lånet og det tar de seg betalt for. Selv om du ikke der og da synes sofaen er så dyr når du kjøper den på avbetaling, kan du godt komme til å synes at den koster mer enn den smaker i det lange løp. Lån av denne typen tas også med i bankens kredittvurdering når du søker om boliglån. Hvis du ikke har egenkapital og søker om fullfinansiering av boligkjøp, kan kortsiktig gjeld forhindre deg i å få innvilget søknaden.

Les mer om usikret lån og kreditt i Verdt å vite om smålån – Finansportalen.no. 

Salgspantlån

Når en kredittyter bevilger et lån til deg, kreves ofte at du stiller sikkerhet for at lånet betales tilbake. Ved kjøp av hus og hytter vil banken som regel ta pant i den faste eiendommen. I tilfeller der salgsgjenstanden er løsøre (fysiske ting som ikke er fast eiendom), kan det etableres salgspant i løsøregjenstanden. En slik ordning er vanlig både ved kjøp av bil, motorsykkel, caravan og båt, og innebærer at kredittyter har pant i gjenstanden inntil hele kjøpesummen er tilbakebetalt.

Dersom du vurderer å ta opp et salgspantlån hos en kredittyter bør du være oppmerksom på enkelte aspekter som skiller salgspantlånet fra for eksempel et boliglån;

  • Salgspant må avtalesfor hele salgsgjenstanden.
  • Ting som er beheftet med salgspant kan ikke selges.
  • Det er ikke alltid like lett flytte et salgspantlån til en ny bank.

Les mer om salgspantlån i Verdt å vite om smålån – Finansportalen.no.

Studielån i Statens Lånekasse

Studielånet er et personlig lån, som slettes hvis du dør før det er ferdig nedbetalt. Selv om det ikke er sikret med pant i bolig er renten lavere enn på forbrukslån. I tillegg kan du i ulike livssituasjoner søke å få innvilget betalingsutsettelse eller rentefritak. Les mer om Lånekassen – Tilbakebetaling. Hvis du skal gjøre ekstraordinære nedbetalinger på lån, bør det fortrinnsvis være på lån og kreditter som er dyre og/eller sikret i formuesgjenstander eksempelvis kredittkortgjeld, forbruks-, bil- eller boliglån.

Hva koster det å ta opp lån?

Hvor mye du faktisk må betale for lånet avhenger av hvor mye du låner, over hvor lang tid du vil nedbetale lånet, hvilken sikkerhet du kan stille og hvilken nominell rente og gebyrer banken krever for lånet.

Les mer i Så mye koster lånet – Finansportalen.no.

Dine rettigheter og plikter ved lån

Noen av pliktene og rettighetene vil variere i forhold til om du tar opp et vanlig nedbetalingslån eller et rammelån/ fleksilån/boligkreditt (långiverne benytter forskjellige begreper for samme type lån).

Les mer i Dine rettigheter og plikter ved låneopptak – Finansportalen.no

Les mer i Dine rettigheter og plikter ved kredittkjøp – Finansportalen.no

Hvor mye bør du ha i lån?

Mange bruker en tommelfingerregel om at man kan låne 2 til 2,5 ganger bruttoinntekt, men denne regelen gjelder ikke for alle. Noen vil klare å betjene dette, andre langt mindre.

Les mer i Hvor mye bør du låne? – Finansportalen.no

Andre ressurser

Kategori: ,
Publisert: 30. November 2009 - sist oppdatert: 28. April 2016
Visninger: 723